Секторна група „Креативни индустрии”

Секторна група „Креативни индустрии” на мрежата Enterprise Europe Network официално стартира през януари 2010. Бизнес център за подпомагане на МСП е единствен български представител в тази Секторна група.

Секторните групи към Enterprise Europe Network се фокусират върху развитие и насърчаване на бизнес сътрудничеството и иновациите в съответния бранш. Изборът на членовете на групата се определя от опита и уменията на съответната организация-кандидат, като оценката се прави от Изпълнителната агенция за конкурентоспособност и иновации в Брюксел – институцията, която управлява програма CIP, по която частично се финансира Enterprise Europe Network. Създаването на дадена секторна група става по предложение на Изпълнителната агенция към Генерална дирекция «Предприятия и индустрия» на Европейската комисия.

През януари 2010 година Комисията направи обстоен преглед на работата на всички секторни групи на мрежата и постъпилите предложения за сформиране на нови. Официалната нота от Комисията за старта на Секторна група «Креативни индустрии» беше изпратена на 21.01.2010.

Целите на Секторна група “Креативни индустрии” са:
- Да се изведе на преден план творческия талант на европейските региони чрез съответните фирми от бранша и представянето на тяхната работа;
- Да се търсят възможности за финансиране на креативните индустрии на регионално, национално и европейско ниво;
- Да се насърчи бизнес сътрудничеството в сектора;
- Да се информира Европейската комисия за проблемите, с които се сблъскват креативните индустрии.

Дейността на Секторната група ще бъде насочена към следните индустрии:
• Филмопроизводство;
• Радио;
• Телевизия;
• Музика;
• Изкуства;
• Занаяти;
• Компютърни игри;
• Издателска дейност;
• Дигитални медии;
• Мода;
• Сценични изкуства;
• Реклама;
• Фотография;
• Дизайн.

В състава на Секторна група „Креативни индустрии” влизат експерти от Великобритания, Италия, Швеция, Норвегия, Унгария, Испания, Гърция, Финландия, Германия, Сърбия, Словения и България.

Това е втората секторна група на мрежата, в която Бизнес центърът е одобрен за член, след като в края на 2008 се присъедини към Секторна група „Туризъм и културно наследство”.

Актуални оферти от сектор креативни индустрии

Бюлетин Q1 2020

Бюлетин Q4 2019

Информацията, която се съдържа на тази страница е отговорност на автора и не отразява непременно мнението на Европейските общности.