Бизнес коопериране
Ние предоставяме персонализирана подкрепа, за да намерим точните международни партньори за вашия бизнес
• Чрез директен достъп до най-голямата база данни за бизнес коопериране в Европа, нашите експерти помагат на МСП да изградят нови международни партньорства с отличен потенциал за растеж
• Ние организираме бързи и ефективни срещи за коопериране в рамките на водещи международни конференции и търговски изложения, за да Ви спестим време и пари
• Нашите търговски мисии водят до успешни патньорства благодарение на добра подготовка, експертни познания и съвети

Консултации и обучения
Нашите експерти предоставят съвети и повишават вашата информираност относно:
• Европейско законодателство и стандарти
• Навлизане на международния пазар
• Защита на интелектуалната собственост
• Възможности за финансиране
• Технологичен трансфер

Подкрепа за иновациите
• Консултации и подкрепа за иновативни МСП относно програмите за финансиране на научни изследвания и иновации
• С нашите практични, персонализирани съвети ще бъдете уверени да излезете на международния пазар, защитавайки своите идеи и активи, докато Вашия бизнес расте
• Нашите експерти ще Ви помогнат да комерсиализирате Вашата иновация по-бързо

Оценка на иновационния капацитет с инструмента IMP3rove
• IMP3rove дава структурна картина на това как фирмата управлява иновациите в сравнение с други фирми от вашия сектор
• Фирмата получава консултантска подкрепа, насочена към по-добро управление
• Фирмата разбира как управлението на иновационните процеси влияе на растежа

Информацията, която се съдържа на тази страница е отговорност на автора и не отразява непременно мнението на Европейските общности.