Изберете бюлетин:


Ако харесате някоя оферта е необходимо да запишете референтния кода на офертата и да попълните формуляра за проявен интерес на английски, за да получите обратно адресната информация на фирмата! Получаването на информация за контактите от офертата не става веднага и отнема време.

За улеснение на обработката и намирането на най-точни контрагенти за Вашия профил, Enterprise Europe Network различава:
Бизнес оферта – попълва се, когато търсите купувачи за предлагани от Вас продукти или услуги, които не са свързани с иновация или нова технология;
Бизнес заявка – попълва се, когато търсите да закупите стоки или услуги от съответна държава, които не са свързани с трансфер на технология или ноу-хау;
Технологична оферта – попълва се, ако разработвате нова технология или иновация и търсите крайни потребители за технологичен трансфер;
Технологична заявка – попълва се, ако имате проблем, за чието разрешение Ви е необходим трансфер на технология или ноу-хау;
Профил за търсене на международни партньори за съвместно кандидатстване по проекти – попълва се, ако желаете да кандидатствате по европейска програма (например Horizon 2020, Cosme или Erasmus for All) и са Ви необходими международни партньори за съвместна разработка и подаване на проекта.

Ако желаете да попълнете свой профил, който да бъде публикуван в базата данни, моля попълнете формуляр - бизнес оферта, бизнес заявка, технологична оферта или технологична заявка, попълнете го на английски език! Обръщаме Ви внимание, че официалното публикуване на профила Ви не става веднага и може да отнеме около месец, заради извършвани вътрешни проверки по него от управляващите централната база данни на Enterprise Europe Network.

Моля, преди да изпратите формуляра за проявен интерес, проверете дали Вашето населено място се обслужва от центъра в Русе!

Получаването на адресната информация на фирмите може да става и на място:
Enterprise Europe Network - Русе
Адрес на офиса : Русе, ул. "Кресна" 14 - зад хотел "Рига"
или на телефон: (082) 821 472 и факс: (082) 821 472
E-mail: enterprise-europe-network@smebg.net

Информацията, която се съдържа на тази страница е отговорност на автора и не отразява непременно мнението на Европейските общности.