Програма „Еразъм+“ и Европейският корпус за солидарност: инвестиране в полза на бъдещите поколения на Европа

На 16 декември 2020 Комисията публикува годишния доклад за 2019 г. за програма „Еразъм+“, в който се посочва, че програмата е постигнала изцяло своите цели за годината с отлични равнища на изпълнение и ефективно усвояване на
Прочети повече ...

Нова стратегия на ЕС за киберсигурност и нови правила за повишаване на устойчивостта на физическите и цифровите особено важни субекти

Илюстрация: © Авторско право: Европейска комисия 2020На 16 декември 2020 Комисията и Върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност представиха нова стратегия на ЕС за киберсигурност.
Прочети повече ...

Европа, подготвена за цифровата ера: Комисията предлага нови правила за цифровите платформи

Снимка: Internet security for children - Smartphone, © Авторско право: Европейска комисия 2020 На 15 декември 2020 Комисията предложи амбициозна реформа на цифровото пространство, цялостен набор от нови правила за цифровите услуги, включително
Прочети повече ...

Комисията даде зелена светлина на общоевропейския гаранционен фонд, с помощта на който ще бъде предоставено финансиране в размер до 200 милиарда евро за предприятията в 21 държави членки, засегнати от разпространението на коронавируса

Европейската комисия установи, че създаването на общоевропейски гаранционен фонд, управляван от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), който ще разполага с 25 милиарда евро в подкрепа на предприятията, засегнати от разпространението
Прочети повече ...

Зелен пакт: Устойчиво развивани електрически батерии за кръгова и неутрална по отношение на климата икономика

Снимка: © Авторско право: Европейска комисия 2020Европейската комисия предлага да се модернизира законодателството на ЕС в областта на батериите, като представя първата си инициатива сред действията, обявени в новия плана
Прочети повече ...

Коренна трансформация в областта на транспорта: Комисията представя плана си за екологосъобразна, интелигентна и финансово достъпна мобилност

Снимка: Пакет мобилност 2018 в Копенхаген, Дания, © Авторско право: Европейска комисия 2018 Европейската комисия представи своята „Стратегия за устойчива и интелигентна мобилност“ заедно с план за действие от 82 инициативи,
Прочети повече ...

Комисията приветства политическото споразумение относно Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд

Комисията приветства политическото споразумение от 8 декември 2020, постигнато от Европейския парламент и държавите — членки на ЕС, относно предложението на Комисията за Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Кохезионния
Прочети повече ...

„Цифрово десетилетие“: Комисията стартира план за действие в подкрепа на възстановяването и преобразуването на медийния и аудио-визуалния сектор

 Илюстрация: © Авторско право: Европейска комисия 2020 На 3 декември 2020 Комисията прие план за действие в подкрепа на възстановяването и преобразуването на медийния и аудио-визуалния сектор. Тези сектори, особено засегнати
Прочети повече ...

Политическото споразумение по Регламента за Interreg

Комисията приветства политическото споразумение от 2 декември 2020, постигнато от Европейския парламент и държавите — членки на ЕС, относно предложението на Комисията за програмите за европейско териториално сътрудничество
Прочети повече ...

Модернизиране на правосъдните системи в ЕС: нов пакет за ускоряване на цифровизацията на правосъдните системи и насърчаване на обучението на специалистите в областта на правосъдието

На 2 декември 2020 Европейската комисия прие пакет от инициативи за модернизиране на правосъдните системи на ЕС. Двата основни стълба на новия пакет са съобщението относно цифровизацията на правосъдието в ЕС и новата европейска
Прочети повече ...

Споделете в социалните мрежи

Информацията, която се съдържа на тази страница е отговорност на автора и не отразява непременно мнението на Европейските общности.