Комисията приветства позицията на Европейския парламент относно програмата InvestEU

На 16 януари 2019 Европейската комисия приветства вота на Европейския парламент, при който се постигна съгласие по позицията на Парламента относно предложената програма InvestEU, целяща да насърчи частните и публичните инвестиции
Прочети повече ...

Комисията открива дебат за постепенно преминаване към по-ефективен и демократичен процес на вземане на решения в областта на данъчната политика на ЕС

На 15 януари 2019 Комисията започна дебат относно реформата на процеса на вземане на решения в областта на данъчната политика на ЕС, при който понастоящем се изисква единодушието на държавите членки. Често постигането на
Прочети повече ...

БЦП МСП - Русе подготвя 20 филма, фотоалбум и стратегия за развитие на селския туризъм в трансграничната област Русе-Гюргево

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Русе продължава работата си по проект „RTD Giurgiu-Ruse – Поддържане на устойчив селски туризъм в област Гюргево-Русе чрез нейното културно наследство”, който се изпълнява
Прочети повече ...

Съединените щати са основният доставчик на семена от соя за Европа: Вносът им е скочил със 112 %

В сравнение със същия период през предходната година вносът на семена от соя от САЩ в Европейския съюз се е увеличил със 112 % през текущата пазарна година (юли—декември 2018 г.). С дял от 75 % от вноса на семена от соя в ЕС Съединените
Прочети повече ...

Европейската комисия отменя „жълтия картон“ на Тайланд след предприетите от държавата действия срещу незаконния риболов

Комисията извади Тайланд от групата на държавите с предупреждение, с което призна напредъка на страната в борбата срещу незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов. Това решение на Комисията представлява признание
Прочети повече ...

Съюз на капиталовите пазари: От 1 януари се прилагат общи правила на ЕС в областта на секюритизациите

Целта на новите правила е да се активизира пазарът на секюритизации в ЕС, така че да бъдат разкрити повече възможности за инвестиции и кредитиране на домакинствата и бизнеса. Новите хармонизирани правила за секюритизациите,
Прочети повече ...

Брексит: Европейската комисия изпълнява в определени сектори плана за действие при липса на споразумение

Предвид продължаващата несигурност в Обединеното кралство по отношение на ратификацията на споразумението за оттегляне, договорено между ЕС и Обединеното кралство на 25 ноември 2018 г., и призива на Европейския съвет (член
Прочети повече ...

Започва учебна програма ”E-commerce Success” на СУ

Стопанският факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, заедно със своите партньори, стартира учебна програма ”E-commerce Success” с продължителност от два семестъра, която предоставя на мотивираните участници
Прочети повече ...

Споразумението за нелоялните търговски практики във веригата за доставка на храни ще осигури защита за всички селскостопански производители в ЕС

На 19 декември 2018 Европейският парламент, Съветът и Комисията постигнаха политическо споразумение по нов набор от правила, които ще гарантират защита за 100 % от селскостопанските производители и за много голяма част от предприятията
Прочети повече ...

Банков съюз: договореност за мерките за предотвратяване на натрупването на необслужвани заеми

Комисията приветства политическата договореност, постигната от Европейския парламент и Съвета по отношение на по-нататъшните предпазни мерки срещу необслужваните заеми в Европа. Политическата договореност от 18 декември
Прочети повече ...
Виж по-стари новини ...

Споделете в социалните мрежи

Възможности за сътрудничество
Бизнес бюлетин
Технологичен бюлетин
Информацията, която се съдържа на тази страница е отговорност на автора и не отразява непременно мнението на Европейските общности.