Комисията отбелязва 30-та годишнина на дейностите „Жан Моне“, популяризиращи европеистиката по света

На 18 юни 2019 комисарят по въпросите на образованието, културата, младежта и спорта Тибор Наврачич бе домакин на конференция на високо равнище по случай 30-та годишнина на дейностите в подкрепа на високите постижения в преподаването
Прочети повече ...

Енергиен съюз: Комисията призовава държавите членки да заложат по-амбициозни цели в своите планове за изпълнение на Парижкото споразумение

На 18 юни 2019 Комисията публикува своята оценка на проектоплановете на държавите членки за постигане на целите на ЕС в рамките на Енергийния съюз, и в частност договорените цели на ЕС за енергетиката и климата за 2030 г.Според
Прочети повече ...

ПРОМЕНИТЕ В ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021 – 2017 СЕ ПОДГОТВЯТ СЛЕД ЗАДЪЛБОЧЕН СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ

Над 9,4 млрд. евро е многогодишната финансова рамка по осемте оперативни програми в България за следващия програмен период 2021 – 2027 г. На базата на задълбочен и реалистичен социално-икономически анализ през новите 7 години
Прочети повече ...

Регламент относно защитата на данните — една година по-късно 73% от европейците са чували най-малко за едно от техните права

На 13 юни 2019 по случай мероприятието за равносметка на първата година от прилагането на Общия регламент на ЕС относно защитата на данните, Европейската комисия публикува резултатите от специално проучване на Евробарометър
Прочети повече ...

Бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г.: Комисията призовава лидерите да изготвят пътна карта за постигане на споразумение през есента

Преди заседанието на Европейския съвет, което се проведе на 20 и 21 юни, Европейската комисия призовава лидерите да положат усилия за постигането на напредък в преговорите по следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода
Прочети повече ...

Задълбочаване на европейския икономически и паричен съюз: Комисията прави равносметка на постигнатия напредък

На 12 юни 2019, в навечерието на срещата на върха на държавите от еврозоната на 21 юни 2019 г., Европейската комисия отчете постигнатия след доклада на петимата председатели напредък по задълбочаването на европейския икономически
Прочети повече ...

Банков съюз: Продължава спадът на необслужваните заеми в ЕС

Според новите данни, оповестени на 12 юни 2019 от Европейската комисия, усилията за намаляване на рисковете в банковия сектор в ЕС дават резултат. В своя четвърти доклад за напредъка по намаляване на необслужваните заеми днес
Прочети повече ...

Излезе августовският брой на бюлетина "Мостове към Европа"

В новия брой четете: - Лятна икономическа прогноза за 2019 г.: растежът е затруднен от външни фактори; - Сравнителен доклад за иновациите за 2019 г.: подобрени показатели при иновациите в ЕС и неговите региони;- Над 85 % от местата
Прочети повече ...

Според доклад на Комисията целенасочените инвестиции и стабилните политики в областта на цифровите технологии допринасят за по-добри резултати при държавите членки

На 11 юни 2019 Европейската комисия публикува резултатите за 2019 г. на индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI), чрез който се следят цялостното цифровизиране в Европа и напредъкът на страните
Прочети повече ...

Цифров единен пазар: Европа обявява кои са осемте локации, които ще приемат суперкомпютри на световно ниво

Осем локации на центрове за свръхбързи изчисления бяха избрани на територията на целия ЕС да приемат първите европейски суперкомпютри. Центровете ще работят в подкрепа на европейските научни работници, промишлеността
Прочети повече ...

Споделете в социалните мрежи

Информацията, която се съдържа на тази страница е отговорност на автора и не отразява непременно мнението на Европейските общности.