КРЕАТИВНИ МЛАДЕЖИ ОТ РУСЕ СЪЗДАДОХА СВОЯ ОБЩНОСТ

Над 20 младежи взеха участие вчера в отвореното онлайн събитие на тема „Хоризонт за креативните - намери своите съмишленици“, организирано от Агенция за развитие на човешките ресурси – Русе и Enterprise Europe Network – Русе.По време
Прочети повече ...

Излезе августовският брой на бюлетина "Мостове към Европа"

В новия брой четете: - Успешна история от EEN: Как литовска технологична фирма ускорява своето развитие към международен растеж с помощта на Enterprise Europe Network;- Зелен пакт: Въгледобивните и други въглеродно интензивни региони
Прочети повече ...

Държавна помощ: Комисията разширява обхвата на Временната рамка, за да се помогне допълнително на микро-, малките и нововъзникващите предприятия и да се насърчат частните инвестиции

Европейската комисия прие трето изменение за разширяване на обхвата на Временната рамка за държавната помощ, приета на 19 март 2020 г., за да се подкрепи икономиката в контекста на разпространението на коронавируса. Временната
Прочети повече ...

Бюджетът на ЕС за 2021 г.: годишен бюджет, насочен към възстановяването на Европа

На 24 юни 2020 Комисията предложи бюджет на ЕС за 2021 г. на стойност 166,7 милиарда евро, който ще бъде допълнен с 211 милиарда евро под формата на безвъзмездни средства и приблизително 133 милиарда евро под формата на заеми по линия
Прочети повече ...

ПОКАНА ДО КРЕАТИВНИТЕ ХОРА НА ГРАД РУСЕ И РЕГИОНА

Агенция за развитие на човешките ресурси – Русе и Enterprise Europe Network - Русе отправят покана до всички креативни хора, които се занимават или искат да се занимават с развитието на гейминг - от разработването на герой до създаването
Прочети повече ...

Финансиране за устойчиво развитие: Комисията приветства приемането от Европейския парламент на Регламента за таксономията

Илюстрация: © Авторско право: Европейска комисия 2020На 18 юни 2020 Европейската комисия приветства приемането от Европейския парламент на Регламента за таксономията — основен законодателен акт, който ще допринесе за целите
Прочети повече ...

Европейската комисия започва обществена консултация относно нов план за действие в областта на цифровото образование

На 18 юни 2020 Комисията дава началото на открита обществена консултация в целия ЕС с цел опитът на Съюза в областта на образованието и обучението по време на кризата, породена от коронавируса, да бъде отразен в предстоящия
Прочети повече ...

Комисията приема Бяла книга за чуждестранните субсидии в единния пазар

Илюстрация: © Авторско право: Европейска комисия 2020 Европейската комисия прие Бяла книга, в която се разглеждат нарушаващите конкуренцията последици, причинени от чуждестранните субсидии в единния пазар Сега Комисията
Прочети повече ...

Както показва доклад, нашите морета и океани се нуждаят от по-добра защита

На 25 юни 2020 Комисията прие доклад за Рамковата директива за морска стратегия, от който става ясно, че – въпреки че рамката на ЕС за опазване на морската среда е една от най-всеобхватните и амбициозните в света – все още
Прочети повече ...

Устойчиво рибарство: Комисията прави равносметка на общата политика на ЕС в областта на рибарството и започва консултация за възможностите за риболов за 2021 г.

Комисията публикува годишното си съобщение относно напредъка в управлението на рибните запаси в ЕС, което се основава на данни от 2018 г. Тазгодишното съобщение, озаглавено „Към по-устойчив риболов в ЕС: актуално състояние
Прочети повече ...

Споделете в социалните мрежи

Информацията, която се съдържа на тази страница е отговорност на автора и не отразява непременно мнението на Европейските общности.