Иновации чрез дизайн Специализиран тренинг за малки и средни предприятия 10 май 2018, София, БСК, 09:00 – 16:30

Какво e иновации чрез дизайн (design-driven innovation)Как да създаваме иновации, които потребителите не очакват, но които в крайна сметка ще харесат? Как да създадете продукт или услуга, които се открояват от доминиращите на пазара
Прочети повече ...

Брекзит: Европейската комисия публикува проект на споразумението за оттегляне по член 50

На 28 февруари 2018 Европейската комисия публикува проекта на споразумението за оттегляне между Европейския съюз и Обединеното кралство. Проектът на споразумението за оттегляне привежда в правна форма Съвместния доклад
Прочети повече ...

Дружествата в областта на социалните медии трябва да положат повече усилия, за да спазят изцяло правилата на ЕС за защита на потребителите

Дружествата в областта на социалните медии трябва да положат повече усилия, за да изпълнят исканията, отправени през март миналата година от Европейската комисия и органите за защита на потребителите на държавите членки,
Прочети повече ...

Интересна програма и лектори по време на Отворения ден по проект ФОКУС

На 19 април 2018 в Русе се проведе Отворен ден по проект „Повишаване конкурентоспособността на МСП от сектора на агро храните чрез транснационални клъстъри - ФОКУС”, изпълняван от Бизнес център за подпомагане на малки и средни
Прочети повече ...

ПОКАНА: Отворен ден по проект ФОКУС или Как да се повиши конкурентоспособността на фирмите от сектора на агрохраните чрез транснационални клъстъри

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Русе има удоволствието да Ви покани на Отворен ден по проект „Повишаване конкурентоспособността на МСП от сектора на агро храните чрез транснационални клъстъри
Прочети повече ...

Европа на резултатите: Комисията представя идеи за по-ефективен Европейски съюз

На 14 февруари 2018, в навечерието на неформалната среща на лидерите, която се проведе на 23 февруари 2018 г., Европейската комисия представи редица практически стъпки за подобряване на ефективността на дейността на Европейския
Прочети повече ...

Enterprise Europe Network Русе Ви кани на WATIFY: Inspire to Transform и WATIFY B2B Matchmaking, София

WATIFY има удоволствието да ви покани на събитието WATIFY: Inspire to Transform, което ще се случи в ДНК – пространство за съвременен танц и пърформанс, София, на 2 май 2018 от 13:00 до 21:00 часа. Интерактивно и динамично събитие,  WATIFY: Inspire to
Прочети повече ...

Доклад на Комисията: Заетостта и социалното положение в ЕС продължават да се подобряват

Подкрепена от стабилен икономически растеж, заетостта в ЕС е продължила да нараства по-силно от очакваното през третото тримесечие на 2017 г., а безработицата е спаднала още повече, показва последният тримесечен преглед
Прочети повече ...

Комисията докладва относно напредъка по изпълнение на ангажиментите за устойчиво градско развитие в световен план

На 9 февруари 2018 на Световния форум по проблемите на градовете, който се проведе в Малайзия, Комисията направи преглед на постигнатото по отношение на трите ангажимента, които ЕС и неговите партньори предложиха преди 15
Прочети повече ...

Стратегия за Западните Балкани: ЕС представя нови водещи инициативи и подкрепа за ориентирания към реформите регион

На 6 февруари 2018 Комисията прие стратегия за надеждна перспектива за разширяване и засилен ангажимент на ЕС към държавите от Западните Балкани. Както обяви председателят Юнкер в своята реч за състоянието на Съюза за 2017
Прочети повече ...
Виж по-стари новини ...

Споделете в социалните мрежи

Възможности за сътрудничество
Бизнес бюлетин
Технологичен бюлетин
Информацията, която се съдържа на тази страница е отговорност на автора и не отразява непременно мнението на Европейските общности.