Излезе априлският брой на бюлетина "Мостове към Европа"

В новия брой четете: - Промяна в начина, по който произвеждаме и потребяваме: Новият план за действие за кръговата икономика очертава пътя към неутрална по отношение на климата конкурентоспособна икономика от способни да
Прочети повече ...

Ново проучване на Евробарометър: Опазването на околната среда и климата е важно за над 90 % от европейските граждани

Според ново проучване на Евробарометър 94 % от гражданите на всички държави в ЕС споделят че опазването на околната среда е важно за тях. В допълнение, 91 % от гражданите заявяват че изменението на климата е сериозен проблем
Прочети повече ...

EU4FairWork: Комисията започва кампания за борба с недекларирания труд

На 2 март 2020 Комисията започна първата европейска кампания в полза на декларирания труд. Тя ще работи съвместно с Европейската платформа за противодействие на недекларирания труд и с Европейския орган по труда. Инициативата
Прочети повече ...

Със зимния пакет конкурентоспособната устойчивост се поставя в основата на европейския семестър

На 26 февруари 2020 Комисията публикува докладите по държави, в които се анализират основните социално-икономически предизвикателства, пред които е изправена всяка държава членка. Анализът в докладите по държави отразява
Прочети повече ...

Бъдещо партньорство между ЕС и Обединеното кралство: Европейската комисия получава мандат да започне преговори с Обединеното кралство

Европейската комисия приветства взетото на 25 февруари 2020 решение на Съвета да разреши, както се очакваше, започването на преговорите за бъдещото партньорство с Обединеното кралство.Указанията за водене на преговори, приети
Прочети повече ...

Изграждане на цифровото бъдеще на Европа: Комисията представя стратегии за данните и за изкуствения интелект

 Снимка: © Авторско право: Европейска комисия 2019 На 19 февруари 2020 Комисията разкрива своите идеи и действия за цифрова трансформация, която работи в полза на всички, отразявайки най-добрите страни на Европа: открита,
Прочети повече ...

Стартира ИЗСЛЕДВАНЕ ПО ПРОЕКТ „MindtheData - Създаване на култура за защита на данните сред МСП“

„MindtheData - Създаване на култура за защита на данните сред МСП“ е европейски проект, съфинансиран по програма Еразъм+ на Европейската комисия, който се изпълнява в консорциум от седем партньора от България, Гърция, Кипър,
Прочети повече ...

Справедливо данъчно облагане: ЕС актуализира списъка на юрисдикциите, които не съдействат в областта на данъчното облагане

На 18 февруари 2020 финансовите министри на ЕС актуализираха списъка на ЕС на юрисдикциите, които не съдействат в областта на данъчното облагане. Четири държави или територии — Каймановите острови, Палау, Панама и Сейшелските
Прочети повече ...

Комисар Хоган обявява нов пакет от мерки във връзка с прозрачността

На 18 февруари 2020 комисарят по въпросите на търговията Фил Хоган обяви намерението си да увеличи ангажиментите на Европейската комисия във връзка с прозрачността, като, наред с другото, систематично докладва за работата
Прочети повече ...

ЕС инвестира над 100 милиона евро в нови проекти по програмата LIFE за насърчаване на екологосъобразна и неутрална по отношение на климата Европа

Снимка: © Авторско право: Европейска комисия 2019 На 17 февруари 2020 Европейската комисия обяви инвестиция в размер на 101,2 млн. евро за най-новите проекти по програма LIFE за околната среда и действията в областта на климата. Финансирането
Прочети повече ...

Споделете в социалните мрежи

Информацията, която се съдържа на тази страница е отговорност на автора и не отразява непременно мнението на Европейските общности.