Алианс на ЕС за акумулаторните батерии Значителен напредък в установяването на производството на акумулаторни батерии в Европа в рамките на само една година

Една година след поставянето на началото на Европейския алианс за акумулаторни батерии, Комисията е готова със своя план, изграждат се първите пилотни производствени съоръжения и са оповестени по-нататъшни проекти, които
Прочети повече ...

Цели за устойчиво развитие: многостранна платформа на високо равнище представя своя принос към документа за размисъл на Комисията „Към устойчива Европа до 2030 г.“

На 11 октомври 2018 многостранната платформа на високо равнище на Комисията относно Целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР) заседава за втори път. Членовете на платформата приеха съвместен принос във връзка с документа
Прочети повече ...

Съвет по икономически и финансови въпроси (ECOFIN): Комисията приветства напредъка по пътя към реформа на системата на ДДС в ЕС

Европейската комисия приветства напредъка — постигнат от държавите членки, към така необходимите подобрения при прилагането на данъка върху добавената стойност (ДДС) в ЕС. На състоялата се на 2 октомври 2018 в Люксембург
Прочети повече ...

Европейският съюз и държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн започват преговори за ново споразумение за партньорство

На 28 септември 2018 ЕС и групата от 79 държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ) ще започнат преговори за бъдещето на сътрудничеството си след 2020 г. Амбицията е това партньорство да се преобрази в модерна политическа
Прочети повече ...

Съветът подкрепи плановете на Комисията да инвестира 1 милиард евро в европейски суперкомпютри от световна класа

На 28 септември 2018 Съветът на министрите официално подкрепи плановете на Комисията за съвместни инвестиции с държавите членки в изграждането на европейска инфраструктура от суперкомпютри на световно равнище. Суперкомпютрите
Прочети повече ...

Срещата на високо равнище „Една планета“, 2018 г.: Европа запазва водещата си роля в действията за климата

Европа е поела задължението да играе водеща роля в борбата с изменението на климата. За да подчертае водещата си роля, по време на първата среща на високо равнище „Една планета“, проведена миналия декември в Париж, Комисията
Прочети повече ...

Стоманодобив: Глобалният форум предприема важни стъпки за преодоляване на свръхкапацитета

На заседанието на министрите от Глобалния форум по проблемите на свръхкапацитета в стоманодобива, проведено в Париж на 20 септември 2018, страните най-големи производителки на стомана се споразумяха да намалят допълнително
Прочети повече ...

ДДС: според новите данни държавите – членки на ЕС, продължават да губят приходи от почти 150 милиарда евро

Според ново проучване, оповестено на 21 септември 2018 от Европейската комисия, през 2016 г. страните от ЕС са загубили приходи от данъка върху добавената стойност (ДДС) в размер на почти 150 милиарда евро. Т.нар. „неизпълнение
Прочети повече ...

С пазарен дял от 52 % САЩ е основният доставчик на семена от соя за ЕС

На 20 септември 2018 Европейската комисия публикува последните данни относно вноса на семена от соя в ЕС, според които САЩ са се превърнали в основен доставчик на тази стока, като са достигнали пазарен дял от 52 % в сравнение
Прочети повече ...

Правила на ЕС за защита на потребителите: Airbnb поема ангажимент да изпълни исканията на Европейската комисия и органите за защита на потребителите в ЕС

В отговор на призива, отправен през юли от Европейската комисия и органите за защита на потребителите в ЕС, Airbnb поема ангажимент да направи необходимите промени в своите правила и да подобри представянето на цените на своята
Прочети повече ...
Виж по-стари новини ...

Споделете в социалните мрежи

Възможности за сътрудничество
Бизнес бюлетин
Технологичен бюлетин
Информацията, която се съдържа на тази страница е отговорност на автора и не отразява непременно мнението на Европейските общности.