ЕС и Мексико постигнаха нова договореност в областта на търговията

На 21 април 2018 Европейският съюз и Мексико постигнаха ново споразумение относно търговията, част от по-мащабно обновено глобално споразумение между ЕС и Мексико. На практика цялата търговия със стоки между ЕС и Мексико ще
Прочети повече ...

Търговия: Европейската комисия предлага споразуменията с Япония и Сингапур да бъдат подписани и сключени

На 18 април 2018 Комисията представи на Съвета резултатите от преговорите по споразумението за икономическо партньорство с Япония и споразуменията за търговия и инвестиции със Сингапур. Това е първата стъпка към подписването
Прочети повече ...

Нов търговски механизъм за потребителите: Комисията укрепва правата на потребителите в ЕС и правоприлагането им

На 11 април 2018 Европейската комисия предложи нов търговски механизъм за потребителите, за да гарантира, че всички европейски потребители се ползват в пълна степен от своите права съгласно законодателството на Съюза. Въпреки
Прочети повече ...

Ден на цифровите технологии през 2018 г.: Държавите от ЕС са готови да задълбочат сътрудничеството си в областта на цифровите технологии

На 9 април 2018 Комисията събра министри, представители на държавите от ЕС, промишлеността, академичните среди и гражданското общество, за да насърчи сътрудничеството в областта на изкуствения интелект, блоковите вериги,
Прочети повече ...

Комисията предприема допълнителни действия, за да осигури по-добра защита на работниците от канцерогенни химични вещества

На 5 април 2018 Европейската комисия предприема още една важна стъпка за защита на работниците в Европейския съюз от ракови заболявания, свързани с работното място, както и от други здравословни проблеми. Комисията предлага
Прочети повече ...

Европейска гражданска инициатива: 9 милиона граждани са участвали в законотворчеството на ЕС

На 28 март 2018 Европейската комисия прие втория си доклад за прилагането на Регламента относно европейската гражданска инициатива. От влизането в сила на този нов инструмент през 2012 г. досега близо 9 милиона европейци от
Прочети повече ...

По-добри условия за потребителите: Ниски такси за преводите в евро в целия Съюз и по-прозрачно конвертиране на валута

На 28 март 2018 Европейската комисия внесе предложение за намаляване на таксите за презгранични плащания в евро за целия ЕС. Съгласно действащите понастоящем правила, за предприятията и лицата, живеещи в еврозоната няма разлика
Прочети повече ...

Справедливо данъчно облагане: Комисията приема първи контрамерки на ЕС срещу включените в списък юрисдикции, неоказващи съдействие за данъчни цели

На 21 март 2018 Европейската комисия изпълнява обещанието си да подплати с ефективни контрамерки общия списък на ЕС на юрисдикции, неоказващи съдействие за данъчни цели. Приетите на 21 март 2018 насоки са първите мерки за спиране
Прочети повече ...

Излезе юнският брой на бюлетина "Мостове към Европа"

В новия брой четете: - Пролетна икономическа прогноза — 2018 г.: силният растеж се запазва на фона на нови рискове; - Комисията предприема действия за повишаване на доверието в научните изследвания, свързани с безопасността
Прочети повече ...

БЦП МСП - Русе представя първата по рода си платформа за сътрудничество и координация между публичните власти в България и Румъния

Първият по рода си инструмент за сътрудничество и координация между публичните власти и други заинтересовани страни в трансграничния регион България-Румъния - онлайн платформа на три езика – български, румънски и английски
Прочети повече ...
Виж по-стари новини ...

Споделете в социалните мрежи

Възможности за сътрудничество
Бизнес бюлетин
Технологичен бюлетин
Информацията, която се съдържа на тази страница е отговорност на автора и не отразява непременно мнението на Европейските общности.