Комисията прави преглед на отношенията с Китай и предлага 10 мерки

На фона на нарастващата икономическа мощ и политическо влияние на Китай Европейската комисия и върховният представител правят преглед на отношенията между Европейския съюз и Китай и на произтичащите от тях възможности
Прочети повече ...

Европейската комисия приветства предварителното споразумение за по-добра защита в ЕС на лицата, подаващи сигнали за нарушения

На 12 март 2019 Европейският парламент и държавите членки постигнаха предварително споразумение относно нови правила, които ще гарантират високо равнище на защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения, които докладват
Прочети повече ...

Комисията приветства постигнатото съгласие относно нови правила, които проправят пътя за по-добро събиране на ДДС върху онлайн продажбите

Комисията приветства съгласието, което държавите — членки на ЕС, постигнаха относно подробни мерки, които са необходими, за да се опростят правилата за ДДС за продажбите на стоки онлайн и да се гарантира, че онлайн пазарите
Прочети повече ...

Съюз на капиталовите пазари: Комисията приветства постигнатото съгласие по правилата за оповестяване на информация за устойчивите инвестиции

Комисията приветства политическото споразумение, постигнато на 7 март 2019 между Европейския парламент и държавите — членки на ЕС, по новите правила относно изискванията за оповестяване на информация, свързана с устойчивите
Прочети повече ...

Международен ден на жената 2019 г. — повече равенство, но промяната е твърде бавна

По повод тазгодишното отбелязване на Международния ден на жената Комисията публикува доклада си за 2019 г. относно равенството между жените и мъжете в ЕС. Добрата новина е, че Европа постига напредък, но въпреки това трябва
Прочети повече ...

Затваряне на кръга: Комисията изпълнява плана за действие за кръговата икономика

Всички 54 действия от стартирания през 2015 г. план вече приключиха или в момента се изпълняват. Това ще допринесе за повишаване на конкурентоспособността на Европа, за модернизиране на нейната икономика и промишленост, за
Прочети повече ...

Зимен пакет на европейския семестър: оценка на напредъка на държавите членки при изпълнението на техните икономически и социални приоритети

В годишната си оценка на икономическото и социалното положение в държавите членки от 27 февруари 2019 Европейската комисия изтъква необходимостта от насърчаване на инвестициите, провеждане на отговорни фискални политики
Прочети повече ...

БЦП МСП - Русе направи проучване на селските общности с туристически потенциал в Русе и засне 20 видеа с цел развитие на селския туризъм в трансграничната област Русе-Гюргево

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Русе разработи изследователска методология и набор от оценъчни параметри в съответствие с академичната литература и международната експертиза в областта
Прочети повече ...

Покана за участие във Финалната конференция на проект DanuBioValNet и събитието, посветено на Дунавската конкурентоспособност на практика

Устойчива трансформация на Дунавския регион и бъдещето на конкурентоспособността базирана на биоикономикатаОрганизирано от INTERREG проекта DanuBioValNet и Приоритетна област 8 „Конкурентоспособност и предприятия“ на Европейската
Прочети повече ...

Съюз на капиталовите пазари: Споразумение опростява правилата за инвестиционните посредници в подкрепа на отворени и динамични капиталови пазари

Комисията приветства постигнатото на 6 февруари 2019 от Европейския парламент и държавите членки политическо споразумение за по-балансирани и ефективни пруденциални правила за инвестиционните посредници. С негова помощ
Прочети повече ...

Споделете в социалните мрежи

Възможности за сътрудничество
Бизнес бюлетин
Технологичен бюлетин
Информацията, която се съдържа на тази страница е отговорност на автора и не отразява непременно мнението на Европейските общности.