Обществено здраве: Комисията предлага постепенно въвеждане на новия Регламент за медицинските изделия за инвитро диагностика

На 14 октомври 2021 Европейската комисия предложи постепенно въвеждане на новия Регламент за медицинските изделия за инвитро диагностика, за да се предотврати прекъсването на доставките на тези основни здравни продукти.
Прочети повече ...

Комисията започва работа по Европейската година на младежта — 2022 г.

Както беше обявено от председателя Фон дер Лайен в речта ѝ за състоянието на Съюза през 2021 г., на 14 октомври 2021 Комисията прие официалното си предложение 2022 г. да бъде обявена за Европейска година на младежта. Европа се нуждае
Прочети повече ...

Цени на енергията: Комисията представя набор от мерки за справяне с извънредната ситуация и нейното въздействие

На 13 октомври 2021 Комисията прие Съобщение относно цените на енергията, за да се справи с изключителното покачване в световен мащаб на цените на енергията, предвиждано да продължи и през зимата, и да помогне на хората и
Прочети повече ...

NextGenerationEU: Европейската комисия успешно емитира първите „зелени“ облигации за финансиране на устойчивото възстановяване

На 12 октомври 2021 Европейската комисия емитира първите „зелени“ облигации по линия на NextGenerationEU, като по този начин набра 12 милиарда евро, които ще бъдат използвани изключително за екологосъобразни и устойчиви инвестиции
Прочети повече ...

Политиката на сближаване на ЕС на първа линия при възстановяването: само за 4 месеца са одобрени 34 милиарда евро за регионите и градовете

На 11 октомври 2021 на пресконференцията за стартирането на 19-ата Европейска седмица на регионите и градовете през 2021 г., Комисията направи преглед на изпълнението на Помощта за възстановяване в полза на сближаването и териториите
Прочети повече ...

Нулево замърсяване: Доклад на Комисията показва, че е необходимо да се направи повече за борбата със замърсяването с нитрати на водите

В последния доклад относно прилагането на Директивата за нитратите (въз основа на данни за периода 2016—2019 г.) на Комисията се предупреждава, че нитратите все още причиняват носещо вреди замърсяване на водите в ЕС. Твърде
Прочети повече ...

Комисията стартира инструмент за подпомагане на учителите в началните и средните училища при използването на цифрови технологии

По повод Международния ден на учителя на 5 октомври 2021 Комисия стартира нов онлайн инструмент, който дава възможност на преподавателите да анализират начина, по който използват цифровите технологии в своите учебни дейности.
Прочети повече ...

Държавна помощ: Комисията очаква коментари по проекта на предложение за допълнително улесняване на прилагането на мерки за държавна помощ, които насърчават екологичния и цифровия преход

На 6 октомври 2021 Европейската комисия прикани държавите членки и всички други заинтересовани страни да коментират определени предложени изменения на Общия регламент за групово освобождаване (ОРГО). Целта на предложеното
Прочети повече ...

Изявление на Комисията във връзка с консултациите с държавите членки по предложението относно бъдещето на Временната рамка за държавна помощ

На 30 септември 2021 Европейската комисия изпрати на държавите членки за консултация проект на предложение за удължаване на срока на действие на Временната рамка за държавна помощ до 30 юни 2022 г. В проекта на предложение същевременно
Прочети повече ...

Комисията слага началото на мисии на ЕС за справяне с основните предизвикателства

На 29 септември 2021 Комисията сложи началото на пет нови мисии на ЕС – нов и новаторски начин за съвместна работа и подобряване на живота на хората в Европа и извън нея. Мисиите на ЕС имат за цел да се справят с големите предизвикателства
Прочети повече ...

Споделете в социалните мрежи

Информацията, която се съдържа на тази страница е отговорност на автора и не отразява непременно мнението на Европейските общности.