Покани за събития

6-8.03.2019 - Mеждународни двустранни бизнес срещи ITB Berlin 2019


12.12.2018 - Семинар на тема - Развитие, възможности и решения в областта на електронното управление


14.11.2018 - Семинар на тема - Развитие, възможности и решения в областта на електронното управление


13.11.2018 - Семинар на тема - Възможности за развитие на трансграничното сътрудничество и интернационализацията на бизнеса в областта на селския туризъм


13-18.10.2018 - Company mission of Hungarian tourism companies to Bulgaria


14.05.2018 - Incoming company mission from Bulgaria to Romania B2B


7-9.03.2018 - Mеждународни двустранни бизнес срещи ITB Berlin 2018


07.05.2015 Брокерско събитие RoEnergy South East Europe Bucharest 2015 в Букурещ, Румъния


24.04.2015 Брокерско събитие CrossTour 2015 в гр. Русе


4-8.03.2015 - Mеждународни двустранни бизнес срещи ITB Berlin 2015


25-26.01.2015 - Брокерско събитие EU FashionMatch 3.0 в Амстердам, Нидерландия


26.01.2015 - Малките и средни предприятия в Хоризонт 2020

Информацията, която се съдържа на тази страница е отговорност на автора и не отразява непременно мнението на Европейските общности.