На тази страница Ви информираме за брокерски събития (business-to-business), организирани от мрежата в различни сектори. Брокерските събития се организират чрез двустранни срещи между участниците на базата на предварителна регистрация на техните бизнес профили и избор на подходящи потенциални партньори. Всяка фирма-участник провежда на място срещите си по изготвен индивидуален график. По този начин се улесняват контактите между фирмите и се стимулира сключването на нови бизнес договори.Архив 2019 г.

Информацията, която се съдържа на тази страница е отговорност на автора и не отразява непременно мнението на Европейските общности.