Преодоляване на бариерите пред търговията

Предприемачите, които искат да научат повече за преодоляване на бариерите пред търговията, могат да се насладят на два нови видео клипа, създадени от Генерална дирекция „Предприятия и индустрия“. Клиповете се фокусират върху процедурата по Директива 98/34 и TBT споразумението в помощ на износителите – по-конкретно МСП – да идентифицират търговските бариери, както на вътрешния пазар на ЕС (98/34), така и на международния (TBT споразумение). Потребителите могат да търсят в базата данни за информация относно законодателство и след това да поискат помощ при разследване на проблеми.

Видео клиповете предлагат информативен, но весел поглед към процедурите и са насочени предимно към МСП.

Директива 98/34: Не позволявайте на бариерите да застанат пред Вашия успех!
На английски език + субтитри на други ЕС езици (освен френски и немски):
TBT споразумение: разширете своята търговия на световния пазар
На английски език + субтитри на други ЕС езици (освен френски и немски):

Информацията, която се съдържа на тази страница е отговорност на автора и не отразява непременно мнението на Европейските общности.