Stacks Image 3653
Катя Горанова

Изпълнителен директор на организацията-домакин

Телефон: (082) 821 472
Stacks Image 3732
Илиана Драганова

Ръководител Enterprise Europe Network Русе

Телефон: (082) 821 472
Stacks Image 3761
Екатерина Йорданова

Експерт международни програми и проекти

Телефон: (082) 821 472
Stacks Image 4605
Емил Станев

Експерт международни програми и проекти

Телефон: (082) 821 472
Stacks Image 3803
Ивайло Христофоров

Информационни технологии и обслужване клиенти

Телефон: (082) 821 472

Информацията, която се съдържа на тази страница е отговорност на автора и не отразява непременно мнението на Европейските общности.