Българска мрежа на EEN

 • София

  Open or Close

  АРК консултинг ООД
  София 1113, ул. Александър Жендов 5
  тел.: 02/973 3000, факс: 02/973 3588
  E-mail: arcfund@online.bg
  URL: www.arcfund.net

  Българска стопанска камара
  София 1000, ул. Алабин 16 – 20
  тел.: 02 93 209 54, 987 26 04
  E-mail: ierc@bia-bg.com
  URL: www.ierc.bia-bg.com

  Единен център за иновации на БАН
  София 1113, ул. Акад. Г. Бончев 10
  тел.: 02/971 47 23, факс: 02/872 25 44
  E-mail: v_stanchev@bas.bg
  URL: www.jic-bas.eu

  Фондация „ГИС – Трансфер Център”
  София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 4
  тел.: 02/870 62 64, факс: 02/870 74 98
  URL: www.gis-tc.org

  Българска търговско-промишлена палата
  София 1058, ул. Искър 9
  тел.: 02/8117505, 9811099, 9802189
  факс: 02/9885067
  E-mail: een@bcci.bg
  URL: www.bcci.bg

 • Сандански

  Open or Close

  Бизнес Информационен и Консултантски Център (БИКЦ) – Сандански
  Сандански 2800, ул.”Скопие” №5
  тел.: 0746/30549, факс: 0746/32403
  E-mail: office@bicc-sandanski.org
  URL: www.bicc-sandanski.org

 • Пловдив

  Open or Close

  Търговско Промишлена Камара – Пловдив
  Пловдив 4003, ул. Самара 7
  тел.: 032/908999 (998), факс: 032/908999
  E-mail: een@pcci.bg
  URL: www.pcci.bg

 • Стара Загора

  Open or Close

  Търговско-промишлена палата – Стара Загора
  Стара Загора 6000, ул. Раковски 66
  тел.: 042/626297, 626033, 639627,
  факс: 042/626297, 626033, 639627
  E-mail: een@chambersz.com
  URL: www.chambersz.com

 • Ямбол

  Open or Close

  Ямболска търговско-промишлена палата
  Ямбол 8600, ул. Раковски 1, п.к. 291
  тел.: 046/662939, факс: 046/665011
  E-mail: yccibg@gmail.com
  URL: www.yambiz.com

 • Добрич

  Open or Close

  Търговско-промишлена палата – Добрич
  Добрич 9300, ул. България 3, п.к. 182
  тел.: 058/601472, факс: 058/601434
  E-mail: cci@dobrich.net, een@cci.dobrich.net
  URL: www.cci.dobrich.net

 • Русе

  Open or Close

  Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Русе
  Русе 7000, ул. “Кресна” 14
  тел.: 082/821472, факс: 082/821472
  E-mail: enterprise-europe-network@smebg.net
  URL: bsc.smebg.net
  www.enterprise-europe-network.smebg.net

 • Враца

  Open or Close

  Търговско-промишлена палата – Враца
  Враца 3000, бул. Христо Ботев 24, п.к. 267
  тел.: 092/660271, факс: 092/626308
  E-mail: cci-vr@online.bg
  URL: www.cci-vratsa.org

Информацията, която се съдържа на тази страница е отговорност на автора и не отразява непременно мнението на Европейските общности.