Enterprise Europe Network Русе
7000 Русе, България
ул. Георги С. Раковски 4
Телефон: 082 821 472
E-mail: enterprise-europe-network@smebg.net
https://www.facebook.com/eenruse

ул. Георги С. Раковски 4

Информацията, която се съдържа на тази страница е отговорност на автора и не отразява непременно мнението на Европейските общности.