Enterprise Europe Network Русе
7000 Русе, България
ул. "Кресна" 14
Телефон/Факс: 082 821 472
E-mail: enterprise-europe-network@smebg.net
http://www.facebook.com/eenruse

7000 Русе, улица Кресна 14

Информацията, която се съдържа на тази страница е отговорност на автора и не отразява непременно мнението на Европейските общности.