Подпомагаме иновативния процес и международния растеж на амбициозните МСП

Най-голямата бизнес мрежа в света в подкрепа на МСП с международна ориентация. В Enterprise Europe Network участват над 600 бизнес и изследователски оранизации от повече от 60 страни в Европа, Азия Северна и Южна Америка.

Прилагаме най-добрата международна и национална експертиза по пътя на вашите иновации към нови пазари.

Експертите от Enterprise Europe Network подпомагат растежа на вашия бизнес чрез специализирана подкрепа, възможност за нови бизнес партньорства и достъп до финансиране.

Информацията, която се съдържа на тази страница е отговорност на автора и не отразява непременно мнението на Европейските общности.